DOĞAL ÖĞRETİM SÜRECİ NEDİR?

PROF. DR. İBRAHİM H. DİKEN

GELİŞİMSEL

YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLAR (3-6 YAŞ) VE ÖZELLİKLERİ

PROF. DR. İBRAHİM H. DİKEN & ALAN UZMANLARI

NİTELİKLİ YETİŞKİN DAVRANIŞLARI

PROF. DR. İBRAHİM H. DİKEN

NİTELİKLİ YETİŞKİN DAVRANIŞLARI:

Duyarlı-Yanıtlayıcı Olma

PROF. DR. İBRAHİM H. DİKEN

NİTELİKLİ YETİŞKİN DAVRANIŞLARI:

Duygusal İfade Edici Olma

PROF. DR. İBRAHİM H. DİKEN

NİTELİKLİ YETİŞKİN DAVRANIŞLARI:

Başarı Odaklı-Yönlendirici Olmama

PROF. DR. İBRAHİM H. DİKEN

NİTELİKLİ YETİŞKİN DAVRANIŞLARI:

Etkileşim Hızı

PROF. DR. İBRAHİM H. DİKEN

DOĞAL ÖĞRETİM TEKNİKLERİ:

Yanıt Beklemeden Model olma

(Dil Becerilerini Destekleme)

PROF. DR. İBRAHİM H. DİKEN

DOĞAL ÖĞRETİM TEKNİKLERİ:

Seçenek Sunma 

(Dil Becerilerini Destekleme)

PROF. DR. İBRAHİM H. DİKEN

DOĞAL ÖĞRETİM TEKNİKLERİ:

Genişleterek Model olma

(Dil Becerilerini Destekleme)

PROF. DR. İBRAHİM H. DİKEN

DOĞAL ÖĞRETİM TEKNİKLERİ:

Talep etme-Model olma 

(Dil Becerilerini Destekleme)

PROF. DR. İBRAHİM H. DİKEN

DOĞAL ÖĞRETİM TEKNİKLERİ:

Doğru Sorular Sorma

(Dil Becerilerini Destekleme)

PROF. DR. İBRAHİM H. DİKEN

DOĞAL ÖĞRETİM TEKNİKLERİ:

Bekleme Süreli Öğretim 

(Dil Becerilerini Destekleme)

PROF. DR. İBRAHİM H. DİKEN

DOĞAL ÖĞRETİM TEKNİKLERİ:

Fiziksel İpucu

PROF. DR. İBRAHİM H. DİKEN

DOĞAL ÖĞRETİM TEKNİKLERİ:

Model İpucu 

PROF. DR. İBRAHİM H. DİKEN

DOĞAL ÖĞRETİM TEKNİKLERİ:

Sözel İpucu

PROF. DR. İBRAHİM H. DİKEN

DOĞAL ÖĞRETİM TEKNİKLERİ:

Sözel Olmayan İpucu 

PROF. DR. İBRAHİM H. DİKEN

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLAR VE NİTELİKLİ

EBEVEYN-ÇOCUK ETKİLEŞİMİ

PROF. DR. İBRAHİM H. DİKEN

 

SANAL ÜNİVERSİTE & ÖZDER İŞBİRLİĞİ İLE

ANNE-BABALAR İÇİN: 

Otizm Tanısı Olan Çocuğumla Nasıl Etkileşim Kurabilirim? 

PROF. DR. İBRAHİM H. DİKEN

DOĞAL DİL ÖĞRETİMİ SEMİNERİ:

Down Sendromlu Çocuk ile Etkileşim

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

PROF. DR. İBRAHİM H. DİKEN

DOĞAL ÖĞRETİM SEMİNERİ 

Otizm Tanılı Çocuk ile Etkileşim 

 

Özel Eğitim Kongresi 

PROF. DR. İBRAHİM H. DİKEN

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU 1. Bölüm: OSB Hakkında

PROF. DR. İBRAHİM H. DİKEN

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ VE TRT OKUL İŞBİRLİĞİ İLE

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU

2. Bölüm: Tarama-Tanılama 

 

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ VEYSEL AKSOY

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ VE TRT OKUL İŞBİRLİĞİ İLE

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU 3. Bölüm: Müdahale Yöntemleri

PROF. DR. ONUR KURT

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ VE TRT OKUL İŞBİRLİĞİ İLE

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU

4. Bölüm: Eğitim İmkanları 

 

 

DOÇ. DR. SERHAT ODLUYURT

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ VE TRT OKUL İŞBİRLİĞİ İLE

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU 5. Bölüm: Bilişsel Süreçlerin Desteklenmesi

DOÇ.DR. BURCU ÜLKE KÜRKÇÜOĞLU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ VE TRT OKUL İŞBİRLİĞİ İLE

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU

6. Bölüm: Motor Performans ve Hareketlerin Desteklenmesi

 

DOÇ.DR. MEHMET YANARDAĞ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ VE TRT OKUL İŞBİRLİĞİ İLE

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU 7. Bölüm: Sosyal Becerilerin Desteklenmesi

DOÇ. DR. NURGÜL AKMANOĞLU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ VE TRT OKUL İŞBİRLİĞİ İLE

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU

8. Bölüm: Günlük Yaşam ve Özbakım Becerilerinin Desteklenmesi

 

DOÇ .DR. AYTEN DÜZKANTAR

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ VE TRT OKUL İŞBİRLİĞİ İLE

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU 9. Bölüm: İletişim Becerileri

PROF. DR. İBRAHİM H. DİKEN

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ VE TRT OKUL İŞBİRLİĞİ İLE

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU

10. Bölüm: Oyun

 

PROF. DR. ARZU ÖZEN

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ VE TRT OKUL İŞBİRLİĞİ İLE

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU 11. Bölüm: Problem Davranışlar ve Yönetimi

ÖĞR. GRV. ALİ KAYMAK

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ VE TRT OKUL İŞBİRLİĞİ İLE

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU

12. Bölüm: Rekreatif Faaliyetler

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ MÜGE AKYILDIZ MUNUSTURLAR

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ VE TRT OKUL İŞBİRLİĞİ İLE

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU 13. Bölüm: Yasal Haklar ve Özet

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ VE TRT OKUL İŞBİRLİĞİ İLE

0-36 AY YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNİ DEĞERLENDİRME VE DESTEKLEME PROGRAMI

PROF. DR. İBRAHİM H. DİKEN VE PROJE EKİBİ-AB PROJESİ 

TÜRKİYE'DE Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN'in YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNDEKİ ETEÇOM İLE İLGİLİ DOKTORA TEZLERİ

Karaaslan, Ö. (2010, Ekim). Etkileşime Dayalı Erken Eğitim Programı (EDEP)’nın gelişimsel yetersizliği olan çocuklar ve anneleri ile etkililiği. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim ABD, Zihin Engellilerin Öğretmenliği Doktora Programı. 

TÜRKİYE'DE Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN'in YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNDEKİ ETEÇOM İLE İLGİLİ DOKTORA TEZLERİ

Toper Korkmaz, Ö. (2015, Ocak). Eve Dayalı Olarak Gerçekleştirilen Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programının (ETEÇOM) Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocuklar ile Anneleri Üzerindeki Etkililiği. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim ABD, Zihin Engellilerin Öğretmenliği Doktora Programı. 

TÜRKİYE'DE Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN'in YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNDEKİ ETEÇOM İLE İLGİLİ DOKTORA TEZLERİ

Akköse, M. C. (2019). Fizyoterapistlerin Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklar İle Etkileşimlerinin Niteliğini Artırmaya Yönelik Yetişkin Eğitimi Uygulamaları'nın Etkililiği. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim ABD, Zihin Engellilerin Öğretmenliği Doktora Programı. 

TÜRKİYE'DE Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN'in YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNDEKİ ETEÇOM STRATEJİLERİNİN BİR BİLEŞEN OLARAK YER ALDIĞI DOKTORA TEZLERİ

Tomris, G. (2019). Down Sendromlu Çocuğu Olan Ebeveynlere Yönelik  Geliştirilen Doğal Öğretime Dayalı Erken Müdahale (DÖDEM) Programının Ebeveyn ve Çocukları Üzerindeki Etkililiği. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim ABD, Zihin Engellilerin Öğretmenliği Doktora Programı.

TÜRKİYE'DE Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN'in YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNDEKİ ETEÇOM STRATEJİLERİNİN BİR BİLEŞEN OLARAK YER ALDIĞI DOKTORA TEZLERİ

Çelik, S. (2019). Okulöncesi Öğretmenlerine Yönelik Olarak Geliştirilen Yüz Yüze Ve Web Tabanlı Doğal Öğretim Öğretmen Eğitimi Programı (ODÖP)'nın Etkililiğinin İncelenmesi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim ABD, Zihin Engellilerin Öğretmenliği Doktora Programı. 

TÜRKİYE'DE ETEÇOM İLE İLGİLİ DİĞER DOKTORA TEZLERİ

Gürel Selimoğlu, Ö. (2015). Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı'nın (ETEÇOM) Otizm Spektrum Bozukluğu Sergileyen Çocukların Sosyal Etkileşim Becerileri Ve Anne-Çocuk Etkileşimi Üzerindeki Etkililiği. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim ABD, Özel Eğitim Doktora Programı (Danışman: Prof. Dr. Selda ÖZDEMİR)

TÜRKİYE'DE Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN'in YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNDEKİ ETEÇOM STRATEJİLERİNİN BİR BİLEŞEN OLARAK YER ALDIĞI DOKTORA TEZLERİ

Çelik, S. (2019). Okulöncesi Öğretmenlerine Yönelik Olarak Geliştirilen Yüz Yüze Ve Web Tabanlı Doğal Öğretim Öğretmen Eğitimi Programı (ODÖP)'nın Etkililiğinin İncelenmesi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim ABD, Zihin Engellilerin Öğretmenliği Doktora Programı. 

Ünvan: Pilumunus Özel Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Adres: Aşağı Söğütönü Mah. 1000.Sok. No: 21/A  Tepebaşı/Eskişehir 
Vergi No: 2950845826; Vergi Dairesi: Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı

Tlf: 0 536 770 8181

Eposta: pilumunusdanismanlik@gmail.com

 

Hesap Bilgileri: Banka: İş Bankası; Şube: Anadolu Üniversitesi/ Eskişehir
TL HESAP NO: 4407-0213836
TL IBAN: TR28 0006 4000 0014 4070 2138 36
EURO IBAN: TR03 0006 4000 0024 4070 0604 39
USD IBAN: TR20 0006 4000 0024 4070 0604 24