Neden PİLUMUNUS?

01. Çünkü...

Özel eğitim, dil ve konuşma terapistliği, fizyoterapi, ergoterapi, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, çocuk gelişimi, okul öncesi eğitim, sınıf öğretmenliği ve ilgili diğer alanlarda deneyimli akademisyen ve eğitimci/uzman kadrosu ile PİLUMUNUS...

02. Çünkü...

Çünkü bireysel mesleki gelişiminiz ve kurumsal kalite güvenceniz için çözümler ile PİLUMUNUS...

03. Çünkü...

Çünkü bireysel olarak ihtiyaç duyduğunuz alandaki her türlü konuda seminerler  ile PİLUMUNUS...

04. Çünkü...

Çünkü bireysel olarak ihtiyaç duyduğunuz alandaki marka tescilli, bilimsel dayanaklı sertifika eğitimleri ile PİLUMUNUS...

05. Çünkü...

Çünkü kurumsal olarak ihtiyaç duyduğunuz kurumunuzun kalite ve yönetim sistemine bilimsel ve akademik çözümler ile PİLUMUNUS...

06. Çünkü...

Çünkü ulusal ve uluslararası projeler yürütmüş ve yürütmekte olan deneyimli akademik kadrosu ile AR-GE projeleri tasarlaması, başarı ile yürütmesi ve sonlandırması ile PİLUMUNUS...

07. Çünkü...

PİLUMUNUS Özel Eğitim ve Danışmanlık aşağıdaki ilkeler/değerler temelinde hareket eder:

1. Aile Merkezli Olma: PİLUMUNUS Özel Eğitim ve Danışmanlık’da yürütülen çalışmalar erken müdahale uygulamalarının tüm süreçlerine aileyi dahil eden, aile merkezli uygulamaları yansıtır.

2. Bilimsel Olma: PİLUMUNUS Özel Eğitim ve Danışmanlık’da yürütülen çalışmalar güncel, çağdaş ve bilimsel uygulamaları yansıtır.

3. Evrensel Olma: PİLUMUNUS Özel Eğitim ve Danışmanlık’da yürütülen çalışmalar uluslararası alanyazında yer alan çocuk gelişiminin doğasını yansıtan evrensel bilgileri yansıtır.

4. Yerel Özellikleri Yansıtma: PİLUMUNUS Özel Eğitim ve Danışmanlık’da yürütülen çalışmalar uluslararası alanyazının gerek duyulduğunda kendi kültürümüze uyarlanmasını yansıtır.

5. İnsan Odaklı Olma: PİLUMUNUS Özel Eğitim ve Danışmanlık’da yürütülen her çalışmanın odağında insan vardır ve her çalışmanın çıktıları somut ve pratik bir şekilde insana yansır.

6. Veriye Dayalı Olma: PİLUMUNUS Özel Eğitim ve Danışmanlık’da yürütülen her çalışmanın niteliğini (etkisi ve verimliliği) belirlemek ve gerekli düzenlemeleri yapmak için veriye dayalı sistem kullanılır.

7. Disiplinlerarası Olma: PİLUMUNUS Özel Eğitim ve Danışmanlık çoklu faktörlerin gelişimsel yetersizlikten etkilenen ve/veya etkilenecek çocukların ve ailelerinin üzerinde etkisi olduğunun altını çizer ve PİLUMUNUS Özel Eğitim ve Danışmanlık’da sunulan hizmetler disiplinlerarası yaklaşımı yansıtır.

8. Bilgi İletişim Teknolojileri (BIT) tabanlı Olma: PİLUMUNUS Özel Eğitim ve Danışmanlık’da yürütülen çalışmalar ve geliştirilen ürün ve materyaller BIT tabanlı olacak şekilde uygulamaları yansıtır.

9. Yenilikçi Tabanlı Olma: PİLUMUNUS Özel Eğitim ve Danışmanlık’da yürütülen çalışmalar, geliştirilen ürün ve materyaller, sunulan hizmetler erken müdahale alanında yenilikçi özellikleri yansıtır.

10. Topluma Yönelik Olma: PİLUMUNUS Özel Eğitim ve Danışmanlık, ulusal ve uluslararası düzeyde topluma yönelik uygulamaları hizmetlerine yansıtır.

Ünvan: Pilumunus Özel Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Adres: Aşağı Söğütönü Mah. 1000.Sok. No: 21/A  Tepebaşı/Eskişehir 
Vergi No: 2950845826; Vergi Dairesi: Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı

Tlf: 0 536 770 8181

Eposta: pilumunusdanismanlik@gmail.com

 

Hesap Bilgileri: Banka: İş Bankası; Şube: Anadolu Üniversitesi/ Eskişehir
TL HESAP NO: 4407-0213836
TL IBAN: TR28 0006 4000 0014 4070 2138 36
EURO IBAN: TR03 0006 4000 0024 4070 0604 39
USD IBAN: TR20 0006 4000 0024 4070 0604 24